• head_banner_01

RhoVac Cancer Peptide Vaccine RV001 ще бъде патентована от Канадската служба за интелектуална собственост

Канадско време 2022-01-24, RhoVac, фармацевтична компания, фокусирана върху туморната имунология, обяви, че нейната патентна заявка (№ 2710061) за нейната ракова пептидна ваксина RV001 ще бъде разрешена от Канадската служба за интелектуална собственост (CIPO).Преди това компанията е получила патенти, свързани с RV001 в Съединените щати, Европа и Япония.Това предоставяне на патент ще осигури по-широка защита на RV001 на ключови пазари и ще повиши патентните бариери на компанията.

Подобно на предоставената по-рано заявка за патент, този патент обхваща ваксината срещу рак RV001 и нейните варианти, както и използването й при лечението/превенцията на RhoC-експресиращ метастатичен рак.Сред тях, RhoC е тумор-асоцииран антиген (TAA), който е свръхекспресиран в различни типове туморни клетки.След като бъде предоставен, патентът ще изтече през 2028-12 г. и се очаква да бъде удължен след получаване на сертификат за допълнителна защита (CSP).

01 Оникамотид

Onilcamotide е противоракова ваксина, състояща се от имуногенни пептиди, получени от Ras хомоложен член на семейството C (RhoC), който може да бъде емулгиран в имунния адювант монтанид ISA-51, с потенциална имуномодулираща и антитуморна активност.Подкожното приложение на Onilcamotide стимулира имунната система на гостоприемника да монтира хуморален и цитотоксичен Т-лимфоцитен (CTL) отговор към RhoC-експресиращи туморни клетки, като по този начин лизира туморните клетки.

2020-11, RV001 получи обозначение Fast Track от FDA.

Onilcamotide

02 Клинични изпитвания

През 2018 г. беше одобрено клиничното изпитване Фаза I/IIa на Onilcamotide за лечение на рак на простатата и бяха включени общо 21 пациенти.Резултатите показват, че Onilcamotide е безопасен и се понася добре.Освен това пациентите развиват силни и трайни имунни отговори след лечение.През 2021 г., проследяване на 19 от тези субекти, три години след завършване на лечението с RhoVac, показа, че тези субекти не са развили никакви метастази или са получили допълнително лечение и нямат значителна прогресия на простатно-специфичен антиген (PSA)..От тях 16 субекта не са имали откриваем PSA, а 3 субекта са имали бавна прогресия на PSA.PSA е протеин, произвеждан от простатната жлеза и се използва за проследяване на прогресията на известния рак на простатата.

През 2019 г. стартира клиничният BraVac RV001 Phase IIb (рандомизиран, двойно-сляп, плацебо-контролиран) за оценка на неговата ефикасност при предотвратяване или ограничаване на развитието на метастатичен рак на простатата след операция/лъчение.Това клинично изпитване IIb е международно, многоцентрово проучване, набиращо субекти в 6 европейски държави (Дания, Финландия, Швеция, Белгия, Германия и Обединеното кралство) и Съединените щати.Изпитването завърши набирането на пациенти през 2021-2009 г. с общо около 175 записани субекта и ще приключи през 2022H1.В допълнение, RhoVac планира да проведе предклинични проучвателни проучвания, насочени към предоставяне на индикативни доказателства за разширяването на RV001 в показанията.

В допълнение, комитетът за наблюдение на безопасността проведе и междинен преглед на безопасността на RV001 през 2021-07 г. и не бяха открити неочаквани нежелани събития, което беше в съответствие с предишните клинични резултати от фаза I/II.


Час на публикация: 17 февруари 2022 г