• head_banner_01

CRO&CDMO

Gentolex Group Limited (3)

CRO&CDMO

Създадена е цялостна платформа, която предлага CRO и CDMO услуги с висококвалифицираните R&D екипи от нашите партньори.

Типичните CRO услуги обхващат разработване на процеси, подготовка и характеризиране на вътрешни стандарти, изследване на примесите, изолиране и идентификация за известни и неизвестни примеси, разработване и валидиране на аналитични методи, изследване на стабилността, DMF и регулаторна подкрепа и др.

Типичните CDMO услуги включват синтез на пептидни API и разработване на процес на пречистване, разработване на крайна дозирана форма, подготовка и квалификация на референтен стандарт, изследване и анализ на примесите и качеството на продукта, GMP система, отговаряща на стандартите на ЕС и FDA, международна и китайска регулаторна подкрепа и поддръжка на досие и др.